Noli me tangere - Maria Magdalena

Een levende spiritualiteit

Een prachtige channeling! Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena: ‘In deze tijd is het de bedoeling dat het menselijke wordt opgenomen in het spirituele……., los komt van de kerkelijke en autoritaire tradities en weer onder de mensen komt’. Komplete channeling is te vinden op de website van Pamela Kribbe.